TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

 • FaceBook
 • Twitter
 • Google +
 • Linkedin
 • Youtobe
 • Instagram

TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO

Tuyển sinh các hệ liên thông ,VB2 , ĐH VLVH

 • Đại học kinh tế quốc dân
 • Đại học Bách Khoa HN
 • Đại học Mở HN
 • Học viện tài chính
Quảng cáo ngoài trang chủ II Quảng cáo ngoài trang chủ II
next
Chí Tùng

"Sau 4 năm đại học, mình thấy không nhận được gì nên quyết chọn Heucollege làm bước đệm để phát triển đam mê công nghệ. Trong khi thực tập, dù được một công ty nhận vào làm chính thức nhưng mình từ chối để tự lập công ty riêng"

Chí Tùng

Enuy

Võ Chí Tùng

"Sau 4 năm đại học, mình thấy không nhận được gì nên quyết chọn Heucollege làm bước đệm để phát triển đam mê công nghệ. Trong khi thực tập, dù được một công ty nhận vào làm chính thức nhưng mình từ chối để tự lập công ty riêng"

Võ Chí Tùng

Heu College

Võ Chí

"Sau 4 năm đại học, mình thấy không nhận được gì nên quyết chọn Heucollege làm bước đệm để phát triển đam mê công nghệ. Trong khi thực tập, dù được một công ty nhận vào làm chính thức nhưng mình từ chối để tự lập công ty riêng"

Võ Chí

Heu

Tùng Chí

"Sau 4 năm đại học, mình thấy không nhận được gì nên quyết chọn Heucollege làm bước đệm để phát triển đam mê công nghệ. Trong khi thực tập, dù được một công ty nhận vào làm chính thức nhưng mình từ chối để tự lập công ty riêng"

Tùng Chí

Enuy Crop

Võ Chí

"Sau 4 năm đại học, mình thấy không nhận được gì nên quyết chọn Heucollege làm bước đệm để phát triển đam mê công nghệ. Trong khi thực tập, dù được một công ty nhận vào làm chính thức nhưng mình từ chối để tự lập công ty riêng"

Võ Chí

Heu

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

Chào xuân 2016

ĐỐI TÁC DOANH NGHIỆP

 • Đối tác doanh nghiệp I
 • Đối tác doanh nghiệp II
 • Đối tác doanh nghiệp III
 • Đối tác doanh nghiệp IV
 • Đối tác doanh nghiệp V