Tuyển dụng vị trí nhân viên thiết kế ( Số lượng : 01 người )

Mô tả công việc: + Thiết kế các ấn phẩm truyền thông cho các chương trình, event online và offline : Backdrop, băng rôn, poster, flyer, brochure… + Thiết kế các banner quảng cáo online và offline theo yêu cầu … Read More

HEU College tuyển dụng Giáo viên bộ môn

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (Tuyển dụng vị trí: Chuyên viên Giáo viên bộ môn) Hiện nay, Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế Đối ngoại HEUCollge đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí: Giáo viên bộ môn; Số … Read More

HEUCOLLEGE THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN ĐỐI TÁC NƯỚC NGOÀI

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (Tuyển dụng vị trí: Chuyên viên Phát triển Đối tác nước ngoài) Hiện nay, Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế Đối ngoại HEUCollge đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí: Chuyên viên Phát triển … Read More

HEUCOLLEGE THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: CHUYÊN VIÊN PHÒNG ĐÀO TẠO

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (Tuyển dụng vị trí: Chuyên viên Phòng Đào tạo) Hiện nay, Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế Đối ngoại HEUCollge đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí: Chuyên viên Phòng Đào tạo; Số lượng: … Read More

HEUCOLLEGE THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: CHUYÊN VIÊN MARKETING

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (Tuyển dụng vị trí: Chuyên viên Marketing) Hiện nay, Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế Đối ngoại HEUCollge đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí: Chuyên viên Marketing; Số lượng: 01) I. Mô tả … Read More

HEUCOLLEGE tuyển dụng Vị trí Biên tập viên truyền thông

Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế đối ngoại (HEU College) thông báo tuyển dụng Vị trí Biên tập viên truyền thông. Nhà trường sẽ nhận hồ sơ từ nay đến hết ngày 20/12/2016. Yêu cầu cụ thể của vị trí … Read More

HEUCOLLEGE tuyển dụng Vị trí Nhân viên Quản trị mạng phần cứng

Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế đối ngoại (HEU College) thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên Quản trị mạng phần cứng. Nhà trường sẽ nhận hồ sơ từ nay đến hết ngày 20/12/2016. Yêu cầu cụ thể của … Read More

HEU College tuyển dụng Vị trí Nhân viên Marketing Online

Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế đối ngoại (HEU College) thông báo tuyển dụng Vị trí Nhân viên Marketing Online. Nhà trường sẽ nhận hồ sơ từ nay đến hết ngày 20/12/2016. Yêu cầu cụ thể của vị trí này … Read More