HEUCOLLEGE tuyển dụng Vị trí Biên tập viên truyền thông

Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế đối ngoại (HEU College) thông báo tuyển dụng Vị trí Biên tập viên truyền thông. Nhà trường sẽ nhận hồ sơ từ nay đến hết ngày 20/12/2016. Yêu cầu cụ thể của vị trí … Read More